Zabytki w Ustce

Budynek przy ul. Marynarki Polskiej 77

Najbardziej na południe w obszarze dawnej osady położony jest obecnie budynek nr 77 po wschodniej stronie. Z dwiema wysokimi kondygnacjami i potężnym mansardowym dachem ma fasadę rozczłonkowaną wykuszami różnej wielkości i podkreśloną trójkątnym szczytem. Oszczędna dekoracja ogranicza się do tynkowych opasek okiennych i łączących je pionowych pasów. Na parceli przyległej od południa mieściła się przedwojenna siedziba Rady Gminy (Gemeindehaus), flankująca od południa obszar historycznej owalnicy, w sąsiedztwie nowego placu kościelnego.

Tekst: Elżbieta Kal, „Ustka dawno, dawniej i dziś”, Wydawca: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”, Ustka, 2014

Comments are closed.