Zabytki w Ustce

Budynek Urzędu Celnego

Po prawej stronie widoczny Urząd CelnyDobrym przykładem nawiązania do willowej architektury w przyportowej części głównej arterii stanowi budynek Urzędu Celnego (Marynarki Polskiej nr 2), sąsiadujący od południa z omówioną willą, mniej więcej z tego samego czasu (ok. 1904). Obecnie uboższy o drewnianą dekoracyjną konstrukcję podpierającą szeroki okap naczółkowego dachu, z dwiema kondygnacjami nad wysokim cokołem, fasadą zwrócony na wschód, wyróżnia się czworoboczną wieżyczką wtopioną w południowo-zachodni narożnik. Niski ryzalit wejściowy przyległy od południa, zakończony jest drewnianą, przeszkloną werandą. W panoramie od strony portu budowle latarni, Rii Welli i Urzędu Celnego stanowiły specyficzną, architektoniczną triadę. Dwa ostatnie budynki zresztą wykazują nieostrość różnicy między zabudową portu i dawnej osady a architekturą uzdrowiska; wszak wiązały się z nią hotele i restauracje powstające na miejscu i wśród dawnych chat rybackich.

Tekst: Elżbieta Kal, „Ustka dawno, dawniej i dziś”, Wydawca: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”, Ustka, 2014

Comments are closed.