Zabytki w Ustce

Hotel Lubicz

Hotel Lubicz przy ul. Grunwaldzkiej 14, usytuowany poza centrum na rozległej działce, kojarzy się z monumentalną architekturą gmachów publicznych, zawiera też detale historycznej, głównie klasycznej proweniencji, jak trójkątne naczółki, gzymsy, attyki, łuki z podkreślonymi klińcami etc. Z drugiej strony zróżnicowanie bryły, którą tworzą stereometryczne części, swoiste ujawnienie struktury i wielkie przeszklenia stanowią o nowoczesności gmachu.

Comments are closed.