Zabytki w Ustce

Kamienica przy ul.Marynarki Polskiej 57

Marynarki Polskiej 57 Monumentalny charakter ma zachowana kamienica nr 57 we wschodniej pierzei ulicy Marynarki Polskiej, przy jej skrzyżowaniu z ul. Kaszubską. Dwuskrzydłowy gmach z przybudówkami zwrócony jest do ulicy fasadą z potężnym centralnym, czteroosiowym wykuszem zakończonym trójkątnym frontonem. Elegancka, graficzna dekoracja z łukowych i prostych płycin, motywów stylizowanych rozet, tryglifów i taśm, nie ogranicza się tylko do frontowej, ale pokrywa też boczne i tylne elewacje. W kamienicy zachowały się drzwi zewnętrzne z oryginalną stolarką i wewnętrzne z przeszkleniami oraz drewniana klarka schodowa. W latach 20. mieściła się tu restauracja zwana Rathke, zapewne od nazwiska właściciela.

Tekst: Elżbieta Kal, „Ustka dawno, dawniej i dziś”, Wydawca: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”, Ustka, 2014

Comments are closed.