Zabytki w Ustce

Pomnik ludziom morza

Pomnik ludziom morzaPomnik Ludziom Morza, usytuowany od 2002 roku przy północnym odcinku ul. Marynarki Polskiej, w pobliżu latarni, stanowi element przestrzeni publicznej, symbolicznie związany z życiem dawnej osady rybackiej. Składa się z czterech rytowanych płyt, autorstwa Mieczysława Borysa, przedstawiających sceny pracy rybaków oraz marmurowej figury kobiety w centrum przestrzeni wyznaczonej tablicami. Wydłużona, syntetycznie opracowana postać ukazana jest w pozie orantki, tj. modlącej się z uniesionymi rękami. Autor figury, Stanisław Kulon (ur. 1930), rzeźbiarz znany przede wszystkim z prac w drewnie, nawiązał w niej do wczesnośredniowiecznych wyobrażeń świętych oraz przedstawień maryjnych. Autorem aranżacji pomnika w przestrzeni ulicy jest architekt Marek Perkowski.

 

Tekst: Elżbieta Kal, „Ustka dawno, dawniej i dziś”, Wydawca: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”, Ustka, 2014

 

Comments are closed.