Zabytki w Ustce

Willa Eldorado

Boh. Westerplate 15, Wlla Koepkego zw. Eldorado, pocztówka przedwojennaWilla Eldorado (ob. Bohaterów Westerplatte nr 15), zbudowana być może przez Koepkego, w latach 20. była już własnością Viktora Westphala. Budowla jest kolejnym przykładem płynnych rozgraniczeń między architekturą związaną z portem a rezydencjonalno-letniskową. Czworoboczna bryła, rozczłonkowana ryzalitami i werandą od zachodu, wyróżniała się ponadto cylindryczną wieżą dostawioną do południowo-wschodniego narożnika, połączoną z tarasem obejmującym szerokim łukiem cały narożnik. Połacie szerokiego, czterospadowego dachu połączone są z porzecznymi, naczółkowymi przekryciami ryzalitów, podpartych dekoracyjną drewnianą konstrukcją, charakterystyczną dla budownictwa willowego. To zwieńczenie oraz dwudzielny dach wieżyczki, złożony z cebulastej kopułki i spiczastej latarni, dodawały lekkości i dynamiki dość ciężkiemu korpusowi, zbudowanemu z wówczas nowatorskiego materiału, jakim były betonowe pustaki. Zastosowano je również w innych budynkach na terenie Ustki.

Willa Eldorado jest dość odosobnionym przypadkiem w pejzażu portowym, który oprócz urządzeń tworzą przede wszystkim spichlerze i magazyny.

Tekst: Elżbieta Kal, „Ustka dawno, dawniej i dziś”, Wydawca: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”, Ustka, 2014

Comments are closed.